Project

Obligaties Windpark Egchelse Heide

Cover image
Dit is een project van:

In de periode tussen maart en juni 2020 heeft Windpark Egchelse Heide BV een obligatielening uitgeschreven. Deze obligatielening stelde inwoners van Peel en Maas bij voorrang in de gelegenheid om tegen een aantrekkelijke rente obligaties van het windpark te kopen. Gesteund door deze obligatielening heeft ASN Groenprojectenfonds een bancaire financiering voor de realisatie van het windpark verstrekt. Daarmee is een stevige financiële basis gelegd voor de bouw van 5 windturbines in de gemeente Peel en Maas.

Kenmerken uitgegeven obligatielening:

 • Achtergestelde obligatielening met een rentepercentage van 5% per jaar.
 • Streefbedrag is maximaal € 3.000.000
 • De looptijd is 10 jaar annuïtair plus een bouwperiode van ca. 1 jaar (alleen rente).
 • Ingangsdatum looptijd is 1 juni 2020
 • Nominale waarde 1 obligatie is € 500
 • Minimaal inschrijfbedrag is € 500 (1 obligatie)
 • Maximaal inschrijfbedrag is € 100.000 (200 obligaties)
   

Uitgifte en kosten:

 • Peel Energie heeft namens Windpark Egchelse Heide BV de uitgifte en administratie van de obligaties verzorgd.
 • Kosten: eenmalig een bedrag van € 200 voor de transactie- en administratie kosten of minimaal 5 jaar lidmaatschap van de Coöperatie Peel Energie voor €12,50 per jaar. Met dit lidmaatschap is tevens voorrang verleend bij de toekenning van de obligaties.
   

Bij toekenning is onderstaande voorrangsregeling gehanteerd:

 1. Woonachtig of gevestigd in Peel en Maas en lid van Peel Energie.
  Tevens vallen alle leden van Peel Energie, die vóór 31-12-2019 lid waren, in deze voorrangsgroep.
 2. Woonachtig of gevestigd in de rest van Nederland en lid van Peel Energie
 3. Woonachtig of gevestigd in Nederland en geen lid van Peel Energie

NB: Het streefbedrag is volledig toegekend aan de inschrijvers in de groepen 1 en 2.

Het aankopen van obligaties brengt altijd risico’s met zich mee en u kunt uw inleg dus geheel of gedeeltelijk verliezen.

De uitgebreide Informatiebrochure Obligatielening vertelt u alles hierover. Hierin staan ook de obligatievoorwaarden.
Tevens kunt u het AFM Informatiedocument en overige relevante documenten inzien.
Vragen? Stuur een mail naar obligaties@windparkegchelseheide.nl 

Onderstaand treft u een link naar alle documenten die relevant zijn m.b.t. de in 2020 uitgegeven obligatielening van Windpark Egchelse Heide.

Aangemaakt op: 10-03-2020 14:27 Bijgewerkt op: 28-09-2020 14:57