Nieuwsbericht

Windparkfonds Egchelse Heide krijgt vorm

13-02-2019 20:35
Partner:
Pijler:
De ambitie is om reeds bij het in bedrijf stellen van de windmolens een startbudget in het windparkfonds beschikbaar te hebben voor projecten in de omgeving. Op 21 februari bespreekt de klankbordgroep de conceptversie van de opzet van het Windparkfonds Egchelse Heide. Op de agenda staan zaken als bestuur en organisatie, kaders en voorwaarden voor in te dienen projecten, alsmede de wijze waarop gecommuniceerd gaat worden over de te ondersteunen projecten.
De input die opgehaald wordt bij de klankbordgroep wordt verwerkt in het concept dat nu op papier staat, zodat in maart afstemming plaats kan vinden met de omgevingsfondsen van de windparken in de omgeving.
Cover image