Nieuwsbericht

Verkeersveiligheid onder de aandacht bij windmolenparken

13-02-2019 20:36
Partner:
Pijler:
Bij de bouw van de windmolens worden 70 meter lange wieken over de weg getransporteerd. Voor dergelijke transporten moeten wegen (tijdelijk) worden aangepast. Windpark Heibloem en Windpark Egchelse Heide maken waarschijnlijk kort na elkaar gebruik van dezelfde aanvoerroutes.


In vervolg op de eerder ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen beide windparken is er nu een gezamenlijke analyse gemaakt van de verkeersveiligheid van 2 belangrijke kruisingen in het gebied. Op 29 november jl. hebben ambtenaren van de gemeenten Leudal en Peel en Maas, omwonenden en bestuurders van de 2 windparken o.l.v. een verkeersveiligheidsexpert - Ir. Adriaan Walraad - de situatie nauwgezet bestudeerd. Om de verkeersveiligheid van de kruisingen Staldijk/Boerderijweg en Haambergweg/Heibloemseweg goed te beoordelen, werd vooral ook vanuit verkeer planologisch oogpunt naar het hele gebied gekeken. Het ziet er naar uit dat nadat de wiektransporten achter de rug zijn, de kruisingen in een andere vorm worden ingericht. De tijdelijke aanpassingen, nodig voor de bouw van het windpark, leggen zo letterlijk het fundament voor een veiligere kruising. Daarmee ontstaat een duidelijke win-win-situatie voor omgeving, gemeente en de beide windparken.
Cover image