Nieuwsbericht

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

27-04-2019 00:00
Partner:
Pijler:
De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt in de huidige vorm verlengd tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Dat maakte minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekend. In januari van dit jaar was hij nog van plan de salderingsregeling tot 2021 te handhaven, dat wordt nu dus twee jaar langer.
Na 2021 zou er een nieuwe terugleversubsidie van start gaan, maar marktpartijen dienden te veel bezwaren in. Vooral de administratieve lasten zouden te hoog worden. Met de keuze van Wiebes om de salderingsregeling langer te handhaven is de terugleversubsidie definitief van de baan.

Opgesplitst
Bij de afbouw van de salderingsregeling na 2023 kan de opgewekte zonnestroom die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet niet meer voor 100 procent worden verrekend met de aangekochte elektriciteit. De betaling voor teruggeleverde zonnestroom wordt dan opgesplitst in een vergoeding door het energiebedrijf en een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting. Die laatste vergoeding neemt langzaam af waardoor de eigenaren van zonnepanelen vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugkrijgen.

'Vanaf 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van het fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031. De verwachte kostprijsdalingen van zonnepanelen richting 2030 maken investeren in zonnepanelen ook zonder subsidie via de salderingsregeling voldoende financieel aantrekkelijk', stelt Wiebes in de een brief aan de Tweede Kamer.

De komende maanden werkt het kabinet de vormgeving van de salderingsregeling vanaf 2023 uit. Uitgangspunt is dat dit tot en met 2030 binnen hetzelfde subsidiebudget van 2,6 miljard euro blijft dat door het kabinet was uitgetrokken voor de oorspronkelijk beoogde terugleversubsidie.
Cover image