Nieuwsbericht

Definitief groen licht Windpark Egchelse Heide

29-01-2020 11:30
Partner:
Pijler:

Definitief groen licht Windpark Egchelse Heide

De verleende omgevingsvergunning voor Windpark Egchelse Heide is onherroepelijk verklaard. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State op woensdag 29 januari. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Het windpark kan nu verder met de realisatie van vijf windturbines in de gemeente Peel en Maas.

Op 8 november vond de zitting van de Raad van State plaats. Een viertal bezwaarmakers uit de omgeving ging in hoger beroep bij de Raad van State. De hoogste bestuursrechter heeft de bezwaren echter afgewezen, zodat de gemeente Peel en Maas een belangrijke stap in de energietransitie kan zetten. Het is de bedoeling dat deze zomer de financiering van het windpark rondgemaakt wordt, zodat nog dit jaar de wegen, kraanplaatsen en funderingen gerealiseerd kunnen worden. Begin volgend jaar worden vervolgens de vijf turbines aangevoerd en opgebouwd. Dat betekent dat in het tweede kwartaal van 2021 de stroomproductie start.

Meedoen Een windpark heeft onmiskenbaar invloed op haar omgeving. Niet alleen op inwoners uit de directe omgeving, maar op alle inwoners in de gemeente Peel en Maas. Vandaar dat de omgeving kan meeprofiteren van de opbrengsten. Het windpark vergt een investering van 25 miljoen euro, waarvan 3 miljoen op korte termijn via obligaties wordt opgehaald. Iedereen kan inschrijven maar bewoners van Peel en Maas krijgen voorrang bij het kopen van obligaties van 500 euro tot een maximum van 100.000 euro. De lening wordt in tien jaar annuïtair terugbetaald met een rente van vijf procent. Het is de bedoeling dat de inschrijving voor deze obligatielening begin dit voorjaar open gaat. Houd de website van Windpark Egchelse Heide in de gaten voor alle informatie!

Over het windpark Windpark Egchelse Heide is als initiatief van o.a. energiecoöperatie Peel Energie en lokale agrariërs een project dat sterk lokaal verankerd is met als doel een forse bijdrage te leveren aan het energieneutraal maken van de gemeente Peel en Maas. De vijf windturbines leveren samen bijna de gehele particuliere stroombehoefte in Peel en Maas. Zo laten we een schonere wereld achter voor onze kinderen en kleinkinderen en vloeien de opbrengsten zoveel mogelijk terug in de regio. Peel Energie zal zijn opbrengsten inzetten voor de energietransitie waardoor het windpark terecht “aanjager van duurzaamheid in Peel en Maas” genoemd mag worden.

------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie Voor vragen kunt u terecht bij Adrie van Oerle via 06-22854951

Cover image