Nieuwsbericht

Bijpraatsessie regionale en lokale media.

21-12-2019 00:06
Partner:
Pijler:

Bijpraatsessie regionale en lokale media.

Op donderdag 19 december waren de lokale en regionale media te gast bij Windpark Egchelse Heide. Locatie van ontmoeting: De Boe-ba-doe Farm nabij de locatie waar binnenkort de windturbines verschijnen. Rondom het windpark gebeurt er momenteel veel in verband met de cruciale fase richting realisatie van het windpark en is er behoefte om persoonlijk bij te praten en de definitieve keuze van de windturbines bekend te maken.

Zonder vooruit te lopen op de uitslag van de Raad van State, die we begin 2020 verwachten,  moest Windpark Egchelse Heide het contract tekenen met de turbineleverancier.  Dit i.v.m. de deadline die RVO stelt om de toegekende SDE subsidie veilig te stellen. Er is gekozen voor de Enercon  E-138 EP3 E2, een windmolen met een ashoogte rond de 131 meter, een rotordiameter van plusminus 138 meter zodat de tiphoogte op 200 meter komt te liggen. Het opgestelde parkvermogen komt hiermee op 21 Megawatt. De te verwachten jaarlijkse stroomproductie op meer dan 50.000 MWh en  dat is goed  voor ruim 75% particulier stroomverbruik van de gemeente Peel en Maas.

Deze bijeenkomst is voor het Windpark Egchelse Heide een mooie gelegenheid aan te geven  op welke manier de inwoners van Peel en Maas, naast de lasten die zo’n park met zich mogelijk meebrengt, ook kunnen “profiteren”  van de lusten van het toekomstige windmolenpark.

In de Regeling Grootschalige Windenergie Peel en Maas uit 2017/2017 heeft de politiek 3 uitgangspunten geformuleerd.  Een belangrijk uitgangspunt is dat de opbrengsten van een windmolenpark (in euro’s en kWh) aanwijsbaar terugvloeien in de gemeenschap.  Hoe doet Windpark Egchelse Heide dat als er groen licht van de Raad van State komt?

1)      50% van de aandelen behoren toe aan Peel en Maas (via de drie initiatiefnemers en via Energiecoöperatie Peel Energie).

2)      Ruim 60 grondeigenaren in het gebied  rondom het windmolenpark ontvangen voor opstalrecht, fundering, overdraai, gronden alsmede paden, kabels en leidingen minimaal 15 jaar lang tezamen een vergoeding van minimaal €100.000,- per jaar.

3)      Het windpark investeert éénmalig plusminus €600.000,- om binnen het direct invloedsgebied van 1.000 meter veertig woningen te verduurzamen, “nul op de meter”. Afhankelijk van de afstand tot de molens wordt €1.000,- tot €25.000,- per woning geïnvesteerd.

4)       Een Windparkfonds wordt opgericht t.b.v. projecten op het gebied van duurzaamheid voor de lokale gemeenschap, lees Peel en Maas. Ruim €50.000,- wordt 15 jaar lang jaarlijks in het fonds gestort. Een aparte entiteit gaat dit fonds beheren.

5)      Voor realisatie van het windpark moet ongeveer 3 miljoen euro via een obligatielening opgehaald worden tegen een rentevergoeding van 5% per jaar. Inwoners van Peel en Maas krijgen voorrang tegen een aantrekkelijke rentevergoeding gedurende een looptijd van 11 jaar. Minimale inleg €500,- , maximale inleg €100.000,- Als tegenprestatie om voorrang te krijgen moet je lid worden van de lokale Energiecoöperatie Peel Energie. Contributie is €12,50 per jaar.

 

Cover image